Preinscripció al Batxillerat (alumnat nou de fora del centre)

​​PREINSCRIPCIÓ AL BATXILLERAT

(alumnat nou de fora del centre)

INSTITUT VACARISSES. CURS 2020-21

DEL 27 DE MAIG AL 3 DE JUNY DE FORMA TELEMÀTICA (prioritàriament)

Com?  A través del portal:

  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=1

En aquest portal trobareu tota la informació per a fer la preinscripció, us recomanem llegir i després anar a l’apartat de Taxes i a sota, per internet.

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà aportar una còpia del llibre de família. La documentació s’ha d’enviar escanejada o fotografiada per les dues cares.

Per justificar els criteris de prioritat, en enviar la sol·licitud (tant l’electrònica com la de suport informàtic) s’executen les consultes telemàtiques a les diferents administracions. En el resguard de la sol·licitud es detalla si s’ha pogut verificar el criteri o no. Cal tenir en compte que la consulta de l’empadronament (i si no s’ha pogut verificar algun dels altres criteris també) es realitza en diferit. Així doncs, es rebrà un segon correu electrònic a l’adreça que s’ha fet constar en la sol·licitud, juntament amb la còpia del resguard. En aquest resguard es detallà la documentació que cal enviar per correu electrònic escanejada o fotografiada a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

El correu de l’Ins Vacarisses per enviar aquests documents és a8061208@xtec.cat

Si en el cas que ens envieu documentació, us farem retorn de recepció a través del nostre correu electrònic.

Mapa escolar de preinscripció

DE FORMA PRESENCIAL : 2 i 3 de juny de 2020

Horari de preinscripció de 9h a 13:00h

De manera excepcional, les famílies que no disposin de mitjans telemàtics podran presentar la documentació personalment amb cita prèvia a partir de l’1 de juny de 2020.

Podeu demanar cita en el nostre centre clicant en el següent enllaç:  

CITA PRÈVIA INS VACARISSES

(l’adjudicació de l’hora és immediata) 

Aquí teniu el full de preinscripció per si el voleu  imprimir: no disponible

Si teniu dubtes podeu trucar al telèfon 615090870 (mòbil de l’Institut) en horari de 9h a 14h.

Important!!

  • S’ha de portar la documentació original per poder-la escanejar o fotocopiar i la sol·licitud emplenada des de casa. Recomanem que porteu el vostre bolígraf de casa.
  • Cal portar mascareta i guants.
  • Recomanem que només vingui una persona per família.
  • No poden acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o les que es troben en període de confinament per ser portadores del virus o aquelles que en presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit (indicant nom, cognoms i DNI) a una altra persona per portar la sol·licitud i la documentació. 

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya.

A Vacarisses, a 25 de Maig 2020