DOSSIERS DE RECUPERACIÓ DEL 2n TRIMESTRE

Benvolguts alumnes,

Aquells de vosaltres que tingueu la segona avaluació suspesa d’alguna matèria (exceptuant les llengües que tenen avaluació continua, cosa que implica recuperar directament l’avaluació suspesa aprovant la següent) podeu trobar els dossiers de recuperació penjats al drive de l’Institut, entrant a la següent adreça escurçada:

https://tinyurl.com/ybstqyyn ( cal entrar-hi amb un usuari del domini @insvacarisses.cat, si no, us donarà error)

Aquests dossiers s’hauran de lliurar el dia de l’examen de recuperació que seran la setmana del 9 al 13 d’abril.(A concretar pel professorat de les diferents matèries)

D’altra banda, recordar que el centre romandrà tancat des del dia 24 de març al dia 2 d’abril. Reprendrem les classes el dia 3 d’abril del 2018.

Moltes gràcies.

El Claustre de Professors de l’Institut.