CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL – TRANSPORT ALUMNES DE L’ESO (Rellinars)

 

Presentació de sol.licituds a l’Institut Vacarisses:

 

Primera convocatòria, per a renovació o modificació de dades d’actuals usuaris/es, de l’11 al 15 de juny de 2018.

Segona convocatòria, per a noves sol.licituds del 21 al 29 de juny de 2018.

Tercera convocatòria, del 5 al 7 de setembre de 2018.

 

A partir del 12 de setembre, inclòs, les sol.licituds es consideraran fora de termini, i hauran de ser presentades al Registre del Consell Comarcal