Concurs del logo del 10è aniversari de l’Institut Vacarisses

 

En motiu del 10è aniversari del nostre Institut hem organitzat un concurs de disseny del logotip de la commemoració.  

Podreu seguir els esdeveniments per aquesta web i pel nostre Instagram @10e_aniversari_insvacarisses

I pel nostre Twitter @instivacarisses

BASES DISSENY LOGO 10è ANIVERSARI 

INSTITUT VACARISSES

1.‐Objecte del Concurs

La Direcció del centre, a través de la Comissió de festes del 10è aniversari,  posa a concurs el logotip de la celebració. Aquest servirà per difondre i identificar totes les activitats organitzades per a la commemoració.

El disseny, de tècnica totalment lliure, s’haurà de poder adaptar a qualsevol mitjà de difusió: paper, digital…

2.‐ Concursants

Serà un concurs obert a  tot l’alumnat i ex alumnat del centre, al professorat actual i al que ha treballat al centre, al Pas, als pares i mares, en general a tota la comunitat educativa que té i ha tingut vinculació amb el nostre centre. 

3.‐ Terminis

El període de presentació s’inicia el 8 de novembre i finalitza el 29 de novembre, a les 15h, de 2019. 

4.‐ Presentació de les propostes en format anònim 

Les propostes cal presentarles  dins d’un sobre tancat a la consergeria del centre, on consti explícitament “Concurs logo 10è aniversari”. El sobre anirà signat amb un pseudònim i dintre d’aquest  hi haurà un altre sobre tancat amb el nom real del concursant.

El suport ha de ser una làmina de dibuix DIN A 4.

5.‐ Jurat 

El jurat que decidirà els finalistes estarà compost pel professorat membre de la Comissió de la celebració i la direcció del centre.

6.‐ Criteris de Valoració

El jurat valorarà, entre d’altres, la identificació de la proposta amb l’Institut i el disseny innovador i creatiu.

7.‐ Premi

Un primer premi que rebrà un xec regal de 50 € per tal de bescanviar a una botiga de material artístic i un accésit. 

8.‐ Condicions de participació

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i en el moment que es doni el premi al concursant guanyador, aquest cedirà  els drets d’autor per que l’institut en pugui fer ús.