Documents generals

 

GESTIÓ_ABSÈNCIES_PERMISOS

ACTA_REUNIONS

COMUNICAT_SORTIDES_I_ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

CARTA_PREAVÍS

CARTA_AVÍS

ACTA  ELECCIÓ DELEGAT

MODEL MEMORIA_COORDINACIO

CARTA_MOODLE_CORREU_NODES

PLA_AUDITORIA_INTERNA

INFORME AUDITORIA

REGISTRE PROVEÏDORS HOMOLOGATS PLANTILLA

INFORME HOMOLOGACIÓ PROVEÏDORS

MODEL DE FITXA DE PROCÉS