Serveis

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA

  • Disposem d’un espai idoni perquè gaudir de la lectura, fer treballs i estudiar.
  • La biblioteca és oberta a tots els alumnes i professors del centre i a altres membres de la comunitat educativa ( personal no docent, pares, ex- alumnes,…)
  • El fons de la biblioteca inclou llibres de consulta, de lectura, revistes, CD’s, DVD’s i els treballs de recerca de batxillerat. Tot el fons s’està catalogant amb el programa Epèrgam i el catàleg es podrà consultat des de qualsevol ordinador.
  • La biblioteca disposa de vuit ordinadors amb accés a Internet que es poden utilitzar per a fer consultes i treballs.
  • Durant l’opertura de la biblioteca hi ha una persona responsable de la biblioteca encarregada de donar suport als usuaris.

 

  • La biblioteca disposa de servei de préstec:
  • S’ha de demanar al professorat que sigui de guàrdia, que prendrà nota a la llibreta de préstecs.
  • Libres, DVD, CD, Còmics Revistes (excepte el darrer número): 15 dies (màxim 2 exemplars).

*Es pot renovar el préstec i ampliar la data 15 dies més.

–     Queden exclosos de préstec enciclopèdies, diccionaris i atles.

–   Si es perd qualsevol document o bé es malmet, s’haurà de restituir. En cas que la restitució sigui impossible, s’abonarà l’import del material perdut o malmès.