Pla de Lectura del Centre

PLA DE LECTURA DEL CENTRE

La biblioteca col·labora amb el Pla de lectura centre en els següents aspectes:

  • Facilitar l’espai de la biblioteca de centre i un horari d’ús col·lectiu per a realitzar activitats curriculars en què és necessària la consulta de fonts bibliogràfiques o per a fer actes d’animació lectora que requereixen l’espai de la biblioteca.
  • Establir un horari d’atenció i de funcionament del servei de préstec.
  • Donar a conèixer les normes d’organització i de funcionament de la biblioteca del centre.
  • Planificar amb la comissió coordinadora del pla de foment de la lectura un programa d’actuacions i d’activitats que s’inclourà en el pla anual i en la programació general del centre.
  • Mantenir i renovar el fons bibliogràfic i de la seva renovació amb nous llibres i/o materials complementaris d’ús adequat per a la biblioteca: llibres, revistes, CD, DVD, etc., segons les necessitats del centre.