Projecte de la biblioteca

1. La biblioteca que volem

El nostre centre sempre ha considerat la biblioteca com un espai important per desenvolupar la tasca educativa i un punt de referència per totes les àrees impartides de consulta i d’aprenentatge, així com una manera de fomentar el gust per la lectura en els nostres alumnes.

Des de sempre hem volgut que la biblioteca fos un espai d’aprenentatge, de recerca, de treball, de lectura i que tingués a més a més finalitats lúdiques i on es pogués explotar els recursos informàtics amb que compta.

Per tant, el nostre objectiu és que tot l’ alumnat tingui la possibilitat de dominar les habilitats necessàries per:

– Accedir a la informació, sigui quin sigui el suport que la vehiculi (imprès, no imprès, electrònic).

– Comprendre i dominar les habilitats i tècniques de cerca d’informació i de presentació dels resultats.

– Desenvolupar habilitats per avaluar, extreure, sintetitzar i utilitzar la informació que prové de diferents fonts.

– Utilitzar les dades i la informació per ampliar la seva base de coneixement personal.

– Explorar formes creatives d’ utilitzar la informació.

– Comprendre l’herència cultural i la seva història, així com la cultura i la història d’altres societats i grups socials.

– Millorar les seves capacitats per conèixer-se desenvolupant el plaer per la lectura.

– Explorar els valors i creences d’ altres llegint obres del món sencer.

– Pensar de manera crítica i prendre decisions en funció de les necessitats i valors de cadascú.

– Participar activament en les decisions del  seu propi aprenentatge.

D’altra banda, el nostre objectiu és que la biblioteca sigui utilitzada per tota la comunitat educativa, alumnes, pares i professors. També volem involucrar a tot el claustre de professors per a que d’alguna manera participin i estiguin en contacte de forma activa amb la biblioteca.

2. Gestió i organització

La BE de l’Institut Severo Ochoa està ubicada a la planta baixa. Només entrar al vestíbul principal a mà dreta. La seva ubicació és ideal perquè és molt accessible,  és un lloc de circulació habitual que no queda aïllat del pas. El seu  emplaçament central el situa pròxim a les àrees docents i a prop de la secretaria i la consergeria.

Es tracta d’un espai ampli, té aproximadament uns 80 m2. Té, per tant, la capacitat i flexibilitat suficients per acollir grups amplis o reduïts, a més dels usos individuals, i possibilitar la realització de múltiples activitats. L’espai té accés a la xarxa Wi-Fi del centre i compta amb vuit ordinadors. També té una instal·lació de connexions elèctriques i de xarxa telemàtica en nombre suficient per a les necessitats actuals i en previsió del creixement de les necessitats futures.

Actualment, la persona responsable de la BE és Ana Quintín de la Coba, professora del departament de castellà. 

Altres professors que  col·laboren puntualment al projecte: Francesc Cruañes  (Coord. Pedagògic); Maria Lopez del Castillo (Cap d’estudis); Pepe Moreno (Coord. Informàtica).

A partir de gener, comptem amb amb un suport  a la biblioteca (Santi Gil de Avalle Muñoz) a càrrec de l’Ajuntament d’Esplugues.

3. Actuacions previstes

1. Reorganització de l’espai i nova esporga de llibres.

2. Catalogació del fons bibliogràfic segons els criteris del catàleg ePèrgam.

3. Compra i rehabilitació de mobiliari i noves adquisicions bibliogràfiques, segons les necessitats de l’institut.

4. Inscripció de la coordinadora de la Biblioteca al curs “El blog de la biblioteca escolar 1: estructura i continguts” (Odissea) per millorar la difusió de la biblioteca.

5. Establir la política del Servicio de préstec i controlar el seu funcionament.

6. Informació a la comunitat educativa de l’organització i l’ús de la biblioteca.

7. Celebració d’efemèrides i aniversaris relacionats amb la lectura: tallers de Nadal, Sant Jordi, mercadillo de segona ma, tallers de dinamització lectora, exposicions temporals.

8.- Reunions periòdiques amb l’equip directiu i Marta Puig (CRP de zona).

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>