Formació professional

1- Famílies professionals

2- Cicles formatius de grau mitja i cicles formatius de grau superior

3- Formació pràctica en centres de treball

4- Proves d’accés. Models de proves

5- Guia de la Formació Professional a Lleida

http://educacio.paeria.cat/lleida-ressort/la-formacio-professional-a-la-ciutat

 

6- Llistat de Cicles Formatius impartits a Lleida (any 2015-2016).

FAMÍLIA PROFESSIONAL CICLES FORMATIUS

(Titulacions de Grau Mitjà i Superior)

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES –       Tècnic/a en Conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural.

–       Tècnic/a superior en Animació d’activitats físiques I esportives

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ –       Tècnic/a en gestió administrativa.

–       Tècnic/a en gestió administrativa (àmbit jurídic)

–       Tècnic/a superior en administració i finances.

–       Tècnic/a superior en secretariat

–       Tècnic/a superior de secretariat en assistència a la direcció

ARTS GRÀFIQUES –       Tècnic/a en impressió digital
COMERÇ I MÀRQUETING –       Tècnic/a en activitats comercials

–       Tècnic/a superior en comerç internacional.

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL –       Tècnic/a en obres d’interior, decoració i rehabilitació

–       Tècnic/a superior en projectes d’edificació

ELECTRICITATI ELECTRÒNICA –       Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i automàtiques.

–       Tècnic/a en Instal·lacions de telecomunicacions.

–       Tècnic/a superior en manteniment electrònic

–       Tècnic/a superior en sistemes electrònics i automatitzats

–       Tècnic/a superior en sistemes de telecomunicació i informàtics.

ENERGIA I AIGUA –       Tècnic/a superior en eficiència energètica i energia solar i tèrmica

–       Tècnic/a superior en energies renovables

FABRICACIÓ MECÀNICA –       Tècnic/a en mecanització

–       Tècnic/a superior en programació de la producció en fabricació mecànica

FUSTA, MOBLE I SURO –       Tècnic/a en fusteria i moble.

–       Tècnic/a en instal·lació i moblament.

HOTELERIA I TURISME –       Tècnic/a de cuina i gastronomia.

–       Tècnic/a superior en agències de viatges i gestió d’esdeveniments.

–       Tècnic/a superior en gestió d’allotjament turístic.

–       Tècnic/a superior en guia, informació i assistència turística.

–       Tècnic/a superior en serveis de restauració.

–       Tècnic/a superior en direcció de cuina.

IMATGE I SO –       Tècnic/a en laboratori d’imatge.
–     Tècnic en vídeo discjòquei i so.-       Tècnic superior en animació 3D, jocs i entorns interactius.-       Tècnic/a superior en il·luminació, captació i tractament d’imatge.
IMATGE PERSONAL –       Tècnic/a en estètica i bellesa.

–       Tècnic/a en perruqueria i cosmètica capil·lar.

–       Tècnic/a superior en estètica integral i benestar

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES –       Tècnic/a en forneria, rebosteria i confiteria.
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS –       Tècnic/a en sistemes microinformàtics i xarxes.

–       Tècnic/a superior en administració de sistemes informàtics en la xarxa.

–       Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions informàtiques.

–       Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions web.

INSTAL·LACIÓI MANTENIMENT –       Tècnic/a en instal·lacions frigorífiques i de climatització

–       Tècnic/a en instal·lacions en producció de calor.

–       Tècnic/a superior en prevenció de riscos professionals

QUÍMICA –       Tècnic/a superior en laboratori d’anàlisi i control de qualitat.
SANITAT –       Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.

–       Tècnic/a en emergències sanitàries.

–       Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia.

–       Tècnic/a superior en dietètica.

–       Tècnic/a superior en documentació sanitària.

–       Tècnic/a superior en higiene bucodental.

–       Tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic.

–       Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic.

–       Tècnic/a superior en salut ambiental.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT –       Tècnic/a superior en educació i control ambiental.
SERVEIS SOCIOCULTURALS –       Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.

–       Tècnic/a superior en animació sociocultural i turística.

–       Tècnic/a superior en educació infantil.

–       Tècnic/a superior en integració social.

–       Tècnic/a superior en mediació comunicativa.

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL –       Tècnic/a en confecció i moda.

–       Tècnic/a superior en patronatge i moda.

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES –       Tècnic/a en carrosseria.

–       Tècnic/a en electromecànica de vehicles automòbils.

–       Tècnic/a en electromecànica de vehicles industrials  (camions i autobusos).

ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY –       Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en fotografia.

–       Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària.

–       Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració.

–       Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en arquitectura efímera.

–       Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en projectes i direcció d’obres de decoració.

ENSENYAMENT D’ESPORTS –       Tècnic d’esport en bàsquet

–       Tècnic d’esport en futbol.

–       Tècnic d’esport en futbol sala.

–       Tècnic d’esport en salvament i socorrisme.

–       Tècnic d’esport en judo i defensa personal.

7- Instituts i altres centres on imparteixen Cicles Formatius de Grau mitjà a LLEIDA.

http://educacio.paeria.cat/lleida-ressort/la-formacio-professional-a-la-ciutat/on-estudiar/cicles-formatius-de-grau-mitja