Normes i funcionament

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) i les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) van ser revisades i actualitzades el 15 de setembre de 2016 pel Consell Escolar del centre.

PEC NOFC
pec15-9-2016-page-001 nofc15-9-2016-page-001