Categoria que engloba les categories de tots els projectes