Origen Agenda21

L’any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes planetaris com l’exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribució, la contaminació que posa en perill la salut de les persones o la destrucció de la diversitat de la vida. Els estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible, que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I van acordar un pla de treball per al segle XXI: l’Agenda 21.  Per fer realitat aquest projecte planetari cal «pensar globalment i actuar localment». Per això es va fer una crida a totes les ciutats perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local, que tradueixi els objectius generals en actuacions concretes. Milers de ciutats arreu del món ja hi treballen. Tots ens hi podem implicar: cada ciutadà, cada empresa, associació i entitat, cadascú al seu nivell, pot elaborar la pròpia Agenda 21.

Les escoles també, mitjançant Escoles + Sostenibles. Nosaltres com a escola estem elaborant la nostra pròpia Agenda 21. I ho fem tenint com a promotors l’alumnat que participa en aquesta matèria optativa. Tot i que com a projecte d’educació, participació i implicació cívica, estem implicats TOTS, professorat, alumnat, serveis de monitoratge, personal no docent i famílies

Esperem que any rere any, el nostre projecte de Escoles + Sostenibles, sigui més engrescador i vagi creixent.