ActivaFP

El programa ActivaFP promou metodologies competencials basades en l’aprenentatge col·laboratiu, proposa reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals, i integra activitats específiques de formació del professorat, com ara jornades d’intercanvi d’experiències.

L’INS Santa Eulàlia ha entrat a formar part del programa Activa FP en aquest curs 2019-20. Es tracta d’un programa impulsat pel Departament d´Educació que vol acompanyar i donar suport als centres en la implantació de metodologies col·laboratives d’aprenentatge competencial basat en reptes i projectes per tal d’afavorir l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals i augmentar l’èxit acadèmic de l’alumnat dels ensenyaments professionals. Integra activitats específiques de formació del professorat, com ara jornades d’intercanvi d’experiències. .

El programa Activa FP:

  • Promou metodologies competencials basades en l’aprenentatge col·laboratiu.
  • Proposa reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals.
  • Integra activitats específiques de formació del professorat, com ara jornades d’intercanvi d’experiències.
  • Creació de xarxes a través de les quals es canalitzi la formació i es fomenti la cooperació, el suport mutu i l’intercanvi de bones pràctiques.

El programa Activa FP vol reforçar un model d’ensenyament que doni major protagonisme a l’alumnat, amb unes metodologies enfocades en un aprenentatge actiu que afavoreixi l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i les competències transversals. El programa s’organitza en xarxes de centres, agrupats per nivells i àmbits territorials, en què es comparteix coneixement, es dóna suport i assessorament mutu, i es fa intercanvis d’experiències.

Com a centre, ara estem a la Xarxa 1C, una xarxa d’iniciació i disseny per implantar en els propers anys. Aquesta xarxa té els seus objectius:

a) Definició de metodologies d’aprenentatge basades en reptes i projectes, vinculats a situacions de treball.

b) Identificar en quins cicles formatius s’aplicaran metodologies actives i elaboració de models d’organització curricular. Elaboració de models d’organització curricular de les unitats formatives i els mòduls professionals dels cicles formatius que facilitin el treball en base a reptes i projectes.

c) Assessorament en el disseny de propostes per a l’establiment de models organitzatius d’espais i horaris, i de suport al professorat, que facilitin el desplegament d’aquestes metodologies.

La finalitat i els objectius del Programa s’estableixen a l’annex 1 de la Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, per la qual es crea el Programa d’innovació ActivaFP.