Proves per l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)

Alumnes que poden presentar-s’hi:

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves són:

  • Haver finalitzat l’ESO l’any 2017 o 2018.
  • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2019.
  • També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
    • Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
    • Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
    • Ser esportista d’alt rendiment.
  • Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses. Es comptabilitzen com una sola matèria, només per a aquestes proves, les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2018-2019. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Calendari
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció De l’1 al 14 de febrer de 2019
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2019
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 5 al 7 de març de 2019
Realització de les proves Durant el mes de març

 

Trobareu més informació al web:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/

Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada. (DOGC núm. 5523, 10.12.2009)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>