AVÍS IMPORTANT: Vacants disponibles.

Podeu sol·licitar la vostra plaça de les vacants disponibles posant-vos en contacte amb secretaria presencialment. Entra a llegir l’article on apareix la taula amb tota l’oferta de vacants. T’esperem!

VACANTS CF GRAU MITJÀ (20/9/2019)

CFPM AG10 – Gestió administrativa 1r 0
CFPM AG10 – Gestió administrativa 2n 8
CFPM EE10 – Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1r 6
CFPM EE10 – Instal·lacions elèctriques i automàtiques 2n 4
CFPM IM10 – Manteniment electromecànic 1r 1
CFPM IM10 – Manteniment electromecànic 2n 6
CFPM IM20 – Instal·lacions de producció de calor 1r 14
CFPM IM20 – Instal·lacions de producció de calor 2n 7
CFPM IM30 – Instal·lacions frigorífiques i de climatització 1r 0
CFPM IM30 – Instal·lacions frigorífiques i de climatització 2n 5
CFPM IS10 – Vídeo discjòquei i so 1r 0
CFPM IS10 – Vídeo discjòquei i so 2n 1
CFPM 0101 – Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural 1r 0

 

VACANTS DEL CENTRE 20/09/2019

CFPS AEA0 – Ensenyament i animació socioesportiva 1r 0
CFPS AEA0 – Ensenyament i animació socioesportiva 2n 0
CFPS AGB0 – Administració i finances 1r 3
CFPS AGB0 – Administració i finances 2n 0
CFPS EEA0 – Sistemes electrotècnics i automatitzats 1r 15
CFPS EEA0 – Sistemes electrotècnics i automatitzats 2n 18
CFPS IMA0 – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 1r 21
CFPS IMA0 – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 2n 23
CFPS IMC0 – Mecatrònica industrial 1r 7
CFPS IMC0 – Mecatrònica industrial 2n 8
CFPS ISA0 – Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles 1r 0
CFPS ISA0 – Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles 2n 0
CFPS ISB0 – Il·luminació, captació i tractament d’imatge 1r 1
CFPS ISB0 – Il·luminació, captació i tractament d’imatge 2n 8
CFPS ISD0 – Producció d’audiovisuals i espectacles 1r 9
CFPS ISD0 – Producció d’audiovisuals i espectacles 2n 2

 

1r BAT _____________  7

2n BAT _____________ 17