GS Producció d’audiovisuals i d’espectacles

Continguts:

Aquests estudis capaciten per planificar, organitzar, supervisar i gestionar recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d’audiovisuals, espectacles i esdeveniments, i assegurar el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.

Durada dels estudis 
 • 2.000 hores – 2 cursos acadèmics
 • 1.617 hores en el centre educatiu
 • 383 hores en el centre de treball (pràctiques)

 

Què estudiaràs? 
 • Planificació de projectes audiovisuals
 • Gestió de projectes de cinema, vídeo i multimèdia
 • Gestió de projectes de televisió i ràdio
 • Planificació de projectes d’espectacles i esdeveniments
 • Gestió de projectes d’espectacles i esdeveniments
 • Recursos expressius audiovisuals i escènics
 • Mitjans tècnics audiovisuals i escènics
 • Administració i promoció d’audiovisuals i espectacles
 • Projecte de producció d’audiovisuals i espectacles
 • Eines informàtiques per al desenvolupament de projectes audiovisuals i d’espectacles
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
De què treballaràs?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • ajudant de producció de cinema;
  • ajudant de producció de vídeo;
  • ajudant de producció de televisió;
  • ajudant de producció d’animació;
  • ajudant de producció de multimèdia;
  • ajudant de producció de ràdio;
  • cap de producció d’espectacles en viu i esdeveniments;
  • ajudant de producció d’espectacles en viu i esdeveniments;
  • gerent de companyia.