GS Sistemes electrotècnics i automatitzats

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Instal·lacions electrotècniques (LOGSE).

 

Què estudiaràs?
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació (132 hores)
 • Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques (99 hores)
 • Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions (99 hores)
 • Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats (66 hores)
 • Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques (132 hores)
 • Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques (198 hores)
 • Sistemes i circuits elèctrics (132 hores)
 • Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques (132 hores)
 • Configuració d’instal·lacions elèctriques (264 hores)
 • Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques (231 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)