GS Mecatrònica industrial

Tècnic o tècnica superior en Mecatrònica Industrial

TRIPTIC INFORMATIU

Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Manteniment d’equips industrials (LOGSE).

 

Què estudiaras?
 • Sistemes Mecànics (132 hores)
 • Sistemes Hidràulics i Pneumàtics (132 hores)
 • Sistemes Elèctrics i Electrònics (165 hores)
 • Elements de Màquines (132 hores)
 • Processos de Fabricació (165 hores)
 • Representació Gràfica de Sistemes Mecatrònics (132 hores)
 • Configuració de Sistemes Mecatrònics (132 hores)
 • Processos i Gestió de Manteniment i Qualitat (99 hores)
 • Integració de Sistemes (198 hores)
 • Simulació de Sistemes Mecatrònics (99 hores)
 • Projecte de Mecatrònica Industrial (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l’annex I ‘Mòduls professionals’

 

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials;
 • cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials;
 • cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials.