GS Administració i Finances

Capacita l’alumne/a per organitzar i fer l’administració i gestió de personal, de les operacions economicofinanceres i de la informació i assessorament de clients o usuaris, tant en l’àmbit públic com en el privat.

Durada dels estudis
 • 2.000 hores – 2 cursos acadèmics
 • 1.650 hores en el centre educatiu
 • 350 hores en el centre de treball (pràctiques)
Què estudiaràs?
 • Comunicació i Atenció al Client (132 hores)
 • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial (99 hores)
 • Procés Integral de l’Activitat Comercial (264 hores)
 • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa (66 hores)
 • Ofimàtica i Procés de la Informació (165 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Gestió de Recursos Humans (99 hores)
 • Gestió Financera (165 hores)
 • Comptabilitat i Fiscalitat (198 hores)
 • Gestió Logística i Comercial (99 hores)
 • Simulació Empresarial (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Projecte d’Administració i Finances (33 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)
On treballaràs?

En oficines de tot tipus d’empreses (empreses grans, petites i mitjanes, bancs, corredories d’assegurances, despatxos professionals) i també a l’Administració pública, etc.

De què treballaràs?

Administratiu/iva d’oficina, comercial i personal. Administratiu/iva comptable. Responsable de tresoreria, del pagament, de la cartera de valors, etc. Agent comercial, d’assegurances, bancs, etc. Administratiu/iva de gestories.

Estudis universitaris als quals pots accedir 

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat per a l’admissió, es consideren preferents els cicles formatius de les mateixes branques de coneixement.