GM Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Tècnic/a en instal·lacions frigorífiques i de climatització


Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (LOGSE).

Per a fer el cicle complementari “TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR” només cal fer un curs més.

Durada dels estudis
  • 2.000 hores – 2 cursos acadèmics
  • 1.650 hores en el centre educatiu
  • 350 hores en el centre de treball (pràctiques)

 

Què estudiaràs?
1r CURS COMÚ
1r curs (comú):

Tècniques de muntatge d’instal·lacions

Instal·lacions elèctriques i automatismes

Màquines i equips tèrmics

Formació o orientació laboral

Anglès tècnic

 

ESPECIALITZACIÓ

2n Curs de calor:

ESPECIALITZACIÓ

2n Curs de fred:

Configuració d’instal·lacions calorífiques

Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques

Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua

Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustible líquid

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació Dual o Formació en Centre de Treball

Configuració d’instal·lacions frigorífiques i de climatització

Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial

Muntatge i manteniment d’equips de climatització, ventilació i extracció

Muntatge i manteniment d’equips frigorífics industrials

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació Dual o Formació en Centre de Treball

 

MÉS INFORMACIÓ