GM Instal·lacions de producció de calor

Tècnic/a en instal·lacions de producció de calor

Facilita els coneixements necessaris per dur a terme les operacions de muntatge, manteniment i reparació d’instal·lacions de calefacció, aigua, gas, energia solar tèrmica i petrolíferes.

Per a fer el cicle complementari “TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ” només cal fer un curs més.

Durada dels estudis
  • 2.000 hores – 2 cursos acadèmics
  • 1.650 hores en el centre educatiu
  • 350 hores en el centre de treball (pràctiques)

 

Què estudiaràs?
1r CURS COMÚ
1r curs (comú):

Tècniques de muntatge d’instal·lacions

Instal·lacions elèctriques i automatismes

Màquines i equips tèrmics

Formació o orientació laboral

Anglès tècnic

 

ESPECIALITZACIÓ

2n Curs de calor:

ESPECIALITZACIÓ

2n Curs de fred:

Configuració d’instal·lacions calorífiques

Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques

Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua

Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustible líquid

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació Dual o Formació en Centre de Treball

Configuració d’instal·lacions frigorífiques i de climatització

Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial

Muntatge i manteniment d’equips de climatització, ventilació i extracció

Muntatge i manteniment d’equips frigorífics industrials

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació Dual o Formació en Centre de Treball