Informació del preu públic

Annex 1
Instruccions als alumnes per al pagament dels preus públics per a la matrícula en els cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional inicial i dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.   Curs 2019-2020.
 
Tramitació
Per matricular-se, l’alumne ha de justificar el pagament del… Llegeix més»