Recursos per treballar on line durant el tancament de l’institut.

Oferim en aquesta pàgina els accesos als recursos per treballar a distància des de casa en aquest període de tancament a causa del coronavirus.

-Primerament, aquí teniu les taules amb TOTS els deures encomanats a cada grup. El professorat anotarà les activitats que en la majoria dels casos cal consultar també des del moodle, o els altres recursos que faci servir el professorat:

Activitats  de 1r ESO

Activitats  de 2n ESO 

Activitats  de 3r ESO

Activitats  de 4t ESO 

Activitats  de 1r BAT 

Activitats  de 2n BAT 

Calendari setmanal de lliurament de tasques escolars per matèries.

-A continuació,  aquí teniu els accesos al MOODLE:

ACCÉS GENERAL AL MOODLE D’ESO I BATXILLERAT

L’INSTITUT A CASA. MOODLE PER TREBALLAR AMB ASSIGNATURES QUE NO TENEN MOODLE PROPI (Tots els alumnes hi estan inscrits per defecte).

-Hi ha algunes matèries que poden optar pel compartir activitats amb els alumnes per mitjà de Google Classrom, Google drive, email, etc.

A les taules excel s’indicarà on es troben els recursos per fer l’activitat.

Professorat del centre, emails, matèries i càrrecs. Aquí, entrant amb les claus del correu @ies-sabadell.cat, es poden consultar les adreces d’email del professorat d’ESO i BAT, matèries i càrrecs.