Presenta la teva candidatura

 

Quina documentació s’ha d’entregar juntament amb la sol·licitud?

    • Omplir i enviar el formulari en línia de sol·licitud.
    • Declaració impresa i signada de compromís per realitzar l’estada a l’estranger.
    • Carta de motivació en la llengua del país de l’estada o en anglès (Format lliure o format Europass).
    • Currículum Europass en la llengua del país de l’estada o en anglès.

Les sol·licituds acompanyades de la documentació corresponent requerida s’hauran de presentar en la forma i terminis establerts en cada convocatòria. Aquelles sol·licituds en què no s’hagi enviat/afegit tota la documentació en els terminis establerts es consideraran excloses.