Internacional (International)

Erasmus + (2014-2020) is the new framework program for education, training, youth and sport which has been built on the EU Erasmus student exchange program.

We have been granted with the Erasmus Charter for Higher Education.

The main objective of Erasmus plus is to improve employability of the youth by acquiring supplementary competences appreciated by employers, as well as improving their language skills and flexibility.

Our school will be involved in this programme mainly for the key action of fostering learning mobility of individuals providing our students and teachers with opportunities of getting quality training in specific professional and academic fields included the improvement of foreign language communication skills.

If you are or will be one of our students and you are interested in a more international learning plan, please contact us.

Gustau Castells
International Mobility Coordinator
erasmus@ies-sabadell.cat

Vídeo d’una alumna de l’institut Montserrat Roig de Terrassa


Erasmus + (2014-2020) és el nou programa marc per l’educació, formació, joventut i esports creat dins del programa d’intercanvi d’estudiants Erasmus UE.

El nostre institut ha obtingut la carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)

El principal objectiu de l’Erasmus plus és millorar les capacitats dels joves adquirint competències complementàries valorades per les empreses, així com també millorar les seves capacitats lingüístiques.

El nostre institut estarà involucrat en aquest programa per l’acció clau de millorar l’aprenentatge gràcies a la mobilitat, proveint als nostres alumnes i professors les oportunitats necessàries per poder obtenir un aprenentatge de qualitat en camps professionals i acadèmics molt específics, incloent també l’aprenentatge de capacitats comunicatives en altres llengües.

Si ets o seràs un estudiant del nostre centre i estàs interessat en un currículum d’aprenentatge més internacional, si us plau, contacta amb nosaltres.

Gustau Castells
Coordinador de Mobilitat Internacional
erasmus@ies-sabadell.cat