2 x 3

Al nostre centre existeix la possibilitat d’obtenir les dues titulacions de grau superior en 3 cursos fent un primer curs comú ampliat amb una matèria d’especialitat i posteriorment el segon curs de cada titulació.

  • Tota la docència s’implementa sobre la plataforma “Moodle” (campus virtual d’aprenentatge) del centre. En aquesta plataforma els alumnes disposen dels materials, apunts, bibliografia, pràctiques … i fan l’entrega de les seves feines. Les aules virtuals són accessibles tant des del centre com des de fora.
  • Durant el segon curs tots els nostres alumnes realitzen pràctiques en les empreses que el mateix centre els proporciona. Un cop acabats els seus estudis al centre continuem fent arribar als nostres ex-alumnes les ofertes de feina que ens fan arribar les empreses del sector.

  • Com a complement a la docència els nostres alumnes tenen la possibilitat d’obtenir les certificacions de la multinacional CISCO en l’àmbit de l’administració de xarxes.

  • El centre presenta equips d’alumnes als concursos “Promama-me” i Catskills d’àmbit autonòmic i nacional.

  • Tenim un projecte de col·laboració amb l’Escola Illa en el qual grups formats per alumnes del cicle superior de Disseny Gràfic i els nostres alumnes de Desenvolupament d’Aplicacions dissenyen i implementen llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils.