Inici de curs – Grau superior

1r curs (ASIX-DAM):
Presentació grups d’Administració de sistemes informàtics en xarxa
i de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma del torn de matí
– Divendres 18 de setembre, 10:00 h
– Inici de les classes: Dilluns 21 de setembre, 8:00 h
1r curs (DAM):
Presentació grup de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma del torn de tarda
– Divendres 18 de setembre, 16:00 h
– Inici de les classes dilluns 21 de setembre, 15:10 h
2n curs (ASIX):
Rebuda i inici de les classes grup d’Administració de sistemes informàtics en xarxa
– Dilluns 21 de setembre – 8:00 h
2n curs (DAM):
Rebuda i inici de les classes grups de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
– Dilluns 21 de setembre – 16:00 h

Inici de Curs – Grau mitjà

1r curs (SMX)
Presentació de tots els grups (matí i tarda)
– Dilluns 14 de setembre – 9:00 h
– L’assistència a la presentació és obligatòria per a tots els alumnes de 1r.
Inici de les classes
– Grups de matí: Dimarts 15 de setembre – 8:00 h
– Grup de tarda: Dimarts 15 de setembre – 15:10 h

2n curs (SMX)
Rebuda i inici de les classes
-Dilluns 14 de setembre –  16:00 h