Normes i documents

L’AGENDA ESCOLAR

L’institut, cada any, proporciona l’agenda escolar a tots els alumnes  perquè la considerem una eina de treball molt útil i és una ajuda a l’hora d’organitzar les tasques escolars.
L’agenda ha de servir per anotar-hi els deures, els controls, les activitats extraescolars o el material que el professor demana que es porti a classe.
Es pot usar com a mitjà per intercanviar informació entre pares i professors, concertar una entrevista o justificar les faltes d’assistència.
L’agenda, per tant, s’ha de mantenir neta i polida i s’ha de reservar únicament per a ús escolar.

PUNTUALITAT

La puntualitat a l’hora de començar les classes és un fet que contribueix al bon funcionament de l’institut.

Els alumnes tenen l’obligació de ser puntuals no només a primera hora del matí sinó també a totes les altres classes. En cas d’arribar tard a l’institut de manera no justificada es quedaran sense pati.

ESBARJOS

Els alumnes d’ESO no poden sortir del recinte del centre, tal com indica la normativa vigent.
L’esbarjo es fa al pati i els alumnes no es poden quedar ni a l’aula, ni als passadissos, ni al vestíbul. Sí que poden fer ús de la Biblioteca.

GUÀRDIES

En cas d’absència d’un professor,  els alumnes han de romandre a l’aula on seran atesos per un professor de guàrdia .

 

 

DOCUMENTS DEL CENTRE

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)

Normes bàsiques de convivència

Pla d’organització de reobertura de centre (2020/2021)