Mediació

SERVEI DE MEDIACIÓ A L’INSTITUT

El servei de mediació actua com a mitjà regulador de resolució de conflictes que es produeixen al centre. L’objectiu final és el d’aportar a l’alumnat del centre l’obtenció d’eines que puguin ajudar a facilitar la convivència entre grups d’iguals. La comissió que s’ha creat per aconseguir els objectius proposats pretén establir un protocol d’actuació sobre les incidències que es produeixen en el dia a dia. A partir de les propostes i actuacions que es van dur a terme en anteriors cursos, s’ha renovat el protocol per agilitzar el procés de mediació al centre. Aquesta comissió s’encarrega de que es faci un bon ús del servei, de posar-ho en pràctica i de fer les revisions pertinents sobre el protocol i les actuacions per la millora i eficiència del servei.  

La previsió per al servei de mediació és que ha de ser mixt: tant l’alumnat com el professorat poden fer de mediadors. Es valora la necessitat i el moment d`aplicació que està essent gradual amb l’alumnat que cursa la matèria optativa amb l’orientadora del centre, que forma part de l’equip de mediació. L’experiència que hem obtingut ha estat positiva. Al llarg de les intervencions efectuades es practica el diàleg, l’escolta activa, l’empatia i el compromís amb el compliment d’acords. Podem concloure que  aquesta pràctica forma part del procés d’aprenentatge a l’Educació Secundària fomentant les habilitats personals i socials del nostre alumnat.

Si vols iniciar un procés de mediació per gestionar un conflicte de convivència, pots emplenar el següent formulari i una professora de l’equip de mediació es posarà en contacte amb tu per tal d’aclarir la situació conflictiva i evitar la possible intensificació del conflicte:

Formulari de sol·licitud de mediació