Tutories

El tutor és la figura a la qual l’alumne ha de recórrer per qualsevol problema que pugui tenir. També serà la persona que tindrà contacte amb els pares i el que durà a terme el seguiment personal i acadèmic de l’alumne.

El tutor és el responsable de coordinar l’actuació de l’equip docent en el seu grup d’alumnes:

  • Integrar l’alumnat dins del grup i l’estructura general del centre
  • Posar en comú la informació de seguiment acadèmic
  • Acordar accions d’actuació conjunta de tipus metodològic i informatiu que evitin la desorientació de l’alumnat
  • Decidir els ajuts pedagògics convenients
  • Acollir l’alumnat nouvingut
  • Fer el seguiment i el control de l’absentisme i la disciplina
  • Establir un contacte permanent am les famílies
  • Proposar accions concretes d’orientació

Els tutors d’aquest curs escolar 2018-19 són:

Curs
Tutors
Hora Tutoria
Visita Pares
1r ESO A Alfredo Malonda Dilluns 10.00 Dimarts 12:30 / Dijous 10.00
1r ESO B Gemma Garcia Dilluns 08.00 Dilluns 10.00 / Dijous 10.00
1r ESO C Edit Balletbó Dilluns 10.00 Dilluns 11.30 / Dimarts 09:00
1r ESO D Jordi Ferreres Dijous 11.30 Dijous 12.30 / Divendres 09.00
1r ESO E Agustin Miranda Aranda Divendres 13.30 Dilluns 12.30 / Dimecres 12.30
2n ESO A Quim Quirós Dilluns 12.30 Dilluns 11.30 / Dijous 11.30
2n ESO B Elena Miró Dilluns 08.00 Dimecres 10.00 / Divendres 12.30
2n ESO C Joan Castellano Divendres 09.00 Dilluns 12.30 / Dimecres 11.30
2n ESO D Laura Bonet Dilluns 10.00 Dilluns 9.00 / Divendres 10.00
2n ESO E Ruth Talarn Dijous 08.00 Dimarts 12.30 / Dijous 11:30
3r ESO A Alberto Berenguer Divendres 10.00 Dilluns 11.30 / Dimecres 11.30
3r ESO B Antoni Pérez Dimecres 12.30 Dimecres 09.0 / Dijous 09.00
3r ESO C Frederic Roquet-Jalmar Dimecres 10.00 Dilluns 11.30 / Dijous 12.30
3 ESO D Eva Abat – Oriol Sabaté (substitut)
Divendres 12.30 Dimecres 10.00
AULA OBERTA Luisfer Turrens Dimarts 09.00 Dilluns 10.00 / Dimecres 10.00
4t ESO A Jordi Català Dimarts 12.30 Dimecres 09.00
4t ESO B Laura Martos Dimecres 12.30 Dilluns 11.30 / Dimecres 10.00
4t ESO C Mercè Segura Dimecres 08.00 Dijous 12.30
4t ESO D Sílvia Sancho Dimecres 13.30 Dimecres 11.30
SIEI Lucía Pagan Divendres 8.00 Dijous 10.00
1r BAT A Barbara Carrasco Dimarts 10.00 Dimarts 11.30
1r BAT B Desiree Llorca Dijous 10.00 Dijous 09.00
2n BAT A Roser Merlos Divendres 12.30 Dijous 11:30
2n BAT B Margarita Hospital Dimarts 13:30 Dijous 11.30
1r CFGM COMERÇ Cristina Monclús Dijous 12:30
2n CFGM COMERÇ Carles Negrillo Divendres 10.00
1r CFGM INDUSTRIAL Jaume Baiges Divendres 12.30
2n CFGM INDUSTRIAL Pep Español Dimarts 11.30
1r CFGS INDUSTRIAL Lluís Soriano Divendres 12:30
2n CFGS INDUSTRIAL Lluís Soriano Dimarts 18.35