Tutories

El tutor és la figura a la qual l’alumne ha de recórrer per qualsevol problema que pugui tenir. També serà la persona que tindrà contacte amb els pares i el que durà a terme el seguiment personal i acadèmic de l’alumne.

El tutor és el responsable de coordinar l’actuació de l’equip docent en el seu grup d’alumnes:

  • Integrar l’alumnat dins del grup i l’estructura general del centre
  • Posar en comú la informació de seguiment acadèmic
  • Acordar accions d’actuació conjunta de tipus metodològic i informatiu que evitin la desorientació de l’alumnat
  • Decidir els ajuts pedagògics convenients
  • Acollir l’alumnat nouvingut
  • Fer el seguiment i el control de l’absentisme i la disciplina
  • Establir un contacte permanent am les famílies
  • Proposar accions concretes d’orientació

Els tutors d’aquest curs escolar 2018-19 són:

Tutors
Curs
Hora Tutoria
Visita Pares
ROSA PALAU 1r ESO A Dijous 12.40 Dilluns 12.40

Divendres 11.25

RUTH TALARN 1r ESO B Divendres 11.25 Dijous 10.25
SÍLVIA SANCHO 1r ESO C Dimecres 8.00 Dimecres 10.25

Divendres 11.25

LAURA MARTOS 1r ESO D Dijous 10.25 Dijous 12.40

Divendres11.25

MARC MORENO 2n ESO A Dilluns 10.25 Dimarts 13.35

Divendres 9.00

GEMMA GARCIA 2n ESO B Divendres 13.35 Dimarts 9.00

Divendres 12.40

EDIT BALLETBÓ 2n ESO C Dimecres 12.40 Dimecres 11.25

Divendres 11.25

JORDI FERRERES 2n ESO D Divendres 8.00 Dimecres 11.25

Dijous 10.25

FRAN CASTRO 2n ESO E Dilluns 8.00 Dijous 12.40

Divendres 10.25

NOEMÍ ROIG 3r ESO A Dilluns 8.00 Dimarts 10.25

Divendres12.40

JOAN CASTELLANO 3r ESO B Dimecres 11.25 Dijous 11.25
FRANCESC ASENSIO 3r ESO C Dimecres 12.40 Divendres 12.40
LAURA BONET 3 ESO D Dilluns 13.35 Dilluns 11.25
QUIM QUIRÓS 3 ESO E Dijous 12.40 Dimecres 12.40
LUISFER  TURRENS AULA OBERTA Dimarts 8.00 Dilluns 12.40
ALBERTO BERENGUER 4t ESO A Dimecres 12.40 Dilluns 11.25
ANTONI PÉREZ 4t ESO B Divendres 13.35 Dimecres 10.25
ÁNGELES LÓPEZ 4t ESO C  Dimarts 9.00 Dimecres 11.25
MONTSE CAPAFONS 4t ESO D Dimecres 8.00 Dilluns 11.25
PILAR PALLISÉ SIEI   Dijous 12.40
BÀRBARA CARRASCO 1r BAT A Divendres 12.40 Dijous 12.40
MARGARITA HOSPITAL 1r BAT B Dilluns 11.25 Dimarts 11.25
JOVITA GORDO 2n BAT A Dimarts 13.35 Dijous 11.25
DESIREE LLORCA 2n BAT B Dimarts 13.35 Dijous 8.00
CRISTINA MONCLÚS 1r CFGM COMERÇ   Dimarts 12.40
CARLES NEGRILLO  2n CFGM COMERÇ   Dimarts 12.40
JAUME BAIGES 1r CFGM INDUSTRIAL   Divendres 12.40
FRANCESC BONET 2n CFGM INDUSTRIAL   Dijous 10.25
LLUÍS SORIANO 1r  CFGS INDUSTRIAL   Dimecres 10.25
LLUÍS SORIANO 2n CFGS INDUSTRIAL   Dimecres 10.25