Tutories

El tutor és la figura a la qual l’alumne ha de recórrer per qualsevol problema que pugui tenir. També serà la persona que tindrà contacte amb els pares i el que durà a terme el seguiment personal i acadèmic de l’alumne.

El tutor és el responsable de coordinar l’actuació de l’equip docent en el seu grup d’alumnes:

  • Integrar l’alumnat dins del grup i l’estructura general del centre
  • Posar en comú la informació de seguiment acadèmic
  • Acordar accions d’actuació conjunta de tipus metodològic i informatiu que evitin la desorientació de l’alumnat
  • Decidir els ajuts pedagògics convenients
  • Acollir l’alumnat nouvingut
  • Fer el seguiment i el control de l’absentisme i la disciplina
  • Establir un contacte permanent am les famílies
  • Proposar accions concretes d’orientació

Els tutors d’aquest curs escolar 2020-21 són:

Tutors
Curs
Hora Tutoria
Visita Pares

Mª DEL PILAR SALES

1r ESO A

DIVENDRES 8 H Dilluns 11:25

EDIT BALLETBO

1r ESO B

DIMARTS 9 H Dilluns 12:40

GEMMA GARCIA

1r ESO C

DIJOUS 8 H Dilluns 11:25

ALBERTO BERENGUER

1r ESO D

DIMECRES 9 H Dimarts 12:40

MAR MUÑOZ

1r ESO E

DILLUNS 13:35 H Dimarts 9:00 h

SOLE LOMBARDERO

1r ESO F

DIMECRES 9 H Dijous 11:25

JAIME PÉREZ

2n ESO A

DIMECRES 10:25 H Dilluns 11:25

SANTIAGO ROMERO

2n ESO B

DIMARTS 8 H Dilluns 11:25

LAURA MARTOS

2n ESO C

DIVENDRES 13:35 H Dimecres 10:25

SÍLVIA SANCHO

2n ESO D

DIVENDRES 10:25 H Divendres 11.30

MONTSERRAT RIMBAU

2n ESO E

DILLUNS 12:40 H Dilluns 10:25

MARC MORENO

3r ESO A

DIVENDRES 9 H DIJOUS 11:25

FREDERIC ROQUET-J

3r ESO B

DIMECRES 10:25 H

DAVID CUBEL

3r ESO C

DIVENDRES 9 H

MARISA RODRIGUEZ

3 ESO D

DILLUNS 10:25 H DIJOUS 9:00

JORDI FERRERES

3 ESO E

DIVENDRES 9 H DIMECRES 10:25

BÁRBARA CARRASCO

3 ESO F

DIVENDRES 11:25 H DIJOUS 9:00

DOLORS SUGRANYES

3 ESO G

DILLUNS 10:25 h DILLUNS 09:00 H

PILI PALLISÉ

AULA OBERTA

DIMECRES 12:40 H DIMECRES 9:00 H

NOEMI ROIG

4t ESO A

DILLUNS 11:25 H DIMECRES

9d:00h

ANTONI PÉREZ

4t ESO B

DILLUNS 10:25 H DIJOUS 10:25 H

JORDI CATALÀ

4t ESO C

DIVENDRES 11:25H DILLUNS 10:25h

LAURA BONET

4t ESO D

DIJOUS 12:40 H DIMECRES

10.25

QUIM QUIRÒS

4t ESO E

DIMARTS 10:25 H DIVENDRES

9:00 h

DESI LLORCA

4t ESO F

DIMECRES 11:25 H DILLUNS 10:25

ÁNGELES LÓPEZ

1r BAT A

DILLUNS 11:25 H DILLUNS 10:25 H

LUISFER TURRENS

1r BAT B

DIMECRES 13:35 h DIMECRES 12:40 h

ÒSCAR GONZÁLEZ

1r BAT C

DIVENDRES 8:00H DIJOUS 11:00H

JORDINA FOLCH

2n BAT A

MARGARITA HOSPITAL

2n BAT B

DIJOUS 8 h.

SARA CABOT

1r CFGM COMERÇ

DIMARTS 12:40h

CARLES NEGRILLO

2n CFGM COMERÇ

EDUARD

1r CFGM INDUSTRIAL

DIVENDRES 11:25 H

CESC BONET

2n CFGM INDUSTRIAL

DIVENDRES 11:25

PABLO MARTORELL

1r CFGS INDUSTRIAL

DIMECRES 10:25

PABLO MARTORELL

2n CFGS INDUSTRIAL

DIMECRES 10:25