Instal·lacions

L’institut Ramon Barbat disposa d’un bon equipament, el qual possibilita l’acció educativa del professorat amb l’objectiu de desenvolupar totes les capacitats de l’alumnat.

Instal·lacions i equipaments generals:
  • Cablejat integral del centre, que permet la connexió a Internet des de totes les aules
  • Accés wireless en totes les zones de tots els edificis.
  • 3 pistes poliesportives
  • 1 gimnàs
Aules amb equipament TIC i material audiovisual:
  • 20 aules equipades amb PDI (pissarres digitals interactives)
  • 20 aules amb equipament TIC
  • Totes les aules connectades en xarxa wireless a internet
  • 4 aules informàtiques amb un total de 80 ordinadors
Aules específiques:
  • 3 laboratoris de ciències experimentals (1 amb equips informàtics)
  • 1 aula d’idiomes amb equipament TIC
  • 1 aula d’atenció a la diversitat amb equipament informàtic
  • 1 aula polivalent equipada amb TIC
  • 1 aula de dibuix amb ordinador i canó de projecció
  • 2 aules de tecnologia
  • 2 aules atenció individualitzada
  • 2 aules petit grup
  • 1 Aula de música
  • 1 Aula USEE
Aules específiques per als cicles formatius:
  • Aula teòrica Administració
  • Aula informàtica Administració
  • Aula informàtica Manteniment i Serveis
  • Aula teòrica Manteniment i Serveis
  • Taller de fontaneria i calefacció
  • Taller de fred i aire condicionat
  • Laboratori elèctric
  • Aula pneumàtica
  • Taller mecànic i de soldadura

https://goo.gl/photos/qVyp8ogsS4GfCudb9

Instal·lacions

Ideari de centre

Portes obertes virtuals

Activitats complementàries

Anunci Canal Reus TV