Instal·lacions

L’institut Ramon Barbat disposa d’un bon equipament, el qual possibilita l’acció educativa del professorat amb l’objectiu de desenvolupar totes les capacitats de l’alumnat.

Instal·lacions i equipaments generals:
 • Cablejat integral del centre, que permet la connexió a Internet des de totes les aules
 • Accés wireless en totes les zones de tots els edificis.
 • 3 pistes poliesportives
 • 1 gimnàs
Aules amb equipament TIC i material audiovisual:
 • 20 aules equipades amb PDI (pissarres digitals interactives)
 • 20 aules amb equipament TIC
 • Totes les aules connectades en xarxa wireless a internet
 • 4 aules informàtiques amb un total de 80 ordinadors
Aules específiques:
 • 3 laboratoris de ciències experimentals (1 amb equips informàtics)
 • 1 aula d’idiomes amb equipament TIC
 • 1 aula d’atenció a la diversitat amb equipament informàtic
 • 1 aula polivalent equipada amb TIC
 • 1 aula de dibuix amb ordinador i canó de projecció
 • 2 aules de tecnologia
 • 2 aules atenció individualitzada
 • 2 aules petit grup
 • 1 Aula de música
 • 1 Aula USEE
Aules específiques per als cicles formatius:
 • Aula teòrica Administració
 • Aula informàtica Administració
 • Aula informàtica Manteniment i Serveis
 • Aula teòrica Manteniment i Serveis
 • Taller de fontaneria i calefacció
 • Taller de fred i aire condicionat
 • Laboratori elèctric
 • Aula pneumàtica
 • Taller mecànic i de soldadura

https://goo.gl/photos/qVyp8ogsS4GfCudb9