Equips docents

L’equip docent es reunirà un cop a la setmana per parlar del funcionament del grup i decidir, en els casos que sigui necessari, possibles sancions o mesures disciplinàries per tal que el grup tingui una bona dinàmica de treball.

1r ESO A/B/C
Llengua Catalana Gemma García / Carme Solé
Llengua Castellana Rosa Palau / Angeles López / Bárbara Carrasco / Carmen Silva
Llengua Anglesa Edit Balletbó / Agustí Miranda
Ciències Socials Carmen López
Matemàtiques Alfredo Malonda / Margarita Muñoz
Ciències De La Naturalesa Roberto Albalat
Tecnologia Alejandro Calvo
Educació Visual I Plàstica Marc Anglès
Educació Física Rosa Tena
Cultura I Valors Ètics Carmen López / Estefania Saval
Religió (voluntària) Montse Capafons
1r ESO D/E
Llengua Catalana Antoni Pérez / Carme Solé / Gemma García
Llengua Castellana Sole Lombardero / Rosa Palau
Llengua Anglesa Agustí Miranda / Eugenia Gómez
Ciències Socials Estefania Saval
Matemàtiques Jordi Ferreres / Silvia Sancho
Ciències De La Naturalesa Jaume Broto
Tecnologia Luisfer Turrens
Educació Visual I Plàstica Marc Anglès
Educació Física Rosa Tena
Cultura I Valors Ètics Estefania Saval
Religió (voluntària) Montse Capafons
2n ESO A/B/C
Llengua Catalana Joan Castellano
Llengua Castellana Angeles López
Llengua Anglesa Belen Villares
Ciències Socials Carmen López / Nuria Ventosa
Matemàtiques Estela Martínez / Jordi Català
Ciències De La Naturalesa Merce Segura / Jovita Gordo / Alberto Berenguer / F, Roquet-Jalmar
Tecnologia Elena Miró
Educació Visual I Plàstica Alfredo Malonda
Educació Física Fran Castro
Música Andreu Gasull
Cultura I Valors Ètics Quim Quirós / Carmen López
Religió (voluntària) Montse Capafons
2n ESO D/E
Llengua Catalana Dolors Sugrañes
Llengua Castellana Carmen Silva
Llengua Anglesa Desireé Llorca
Ciències Socials Quim Quirós
Matemàtiques Ruth Talarn
Ciències De La Naturalesa Jaume Broto
Tecnologia Elena Miró
Educació Visual I Plàstica Alfredo Malonda / Marc Anglès
Educació Física Fran Castro
Música Andreu Gasull
Cultura I Valors Ètics Margarita Hospital
Religió (voluntària) Montse Capafons
3r ESO A/B
Llengua Catalana Antoni Pérez
Llengua Castellana Bárbara Carrasco
Llengua Anglesa Edit Balletbó
Ciències Socials Montse Capafons / Marisa Rodríguez
Matemàtiques Margarita Muñoz
Física I Química Alberto Berenguer
Tecnologia Manuel Rico
Biologia I Geologia Alberto Berenguer
Educació Física Rosa Tena
Música Marc Seguí
Cultura I Valors Ètics Carmen López
Religió (voluntària) Montse Capafons
3r ESO C/D
Llengua Catalana Bernat Miró
Llengua Castellana Bárbara Carrasco
Llengua Anglesa Agustí Miranda
Ciències Socials Marisa Rodríguez / Montse Capafons
Matemàtiques Rubén Albiol
Física I Química Frederic Joquet-Jalmar
Tecnologia Manuel Rico
Biologia I Geologia Frederic Joquet-Jalmar
Educació Física Rosa Tena
Música Marc Seguí
Cultura I Valors Ètics Estefania Saval / Montse Capafons
Religió (voluntària) Montse Capafons
4t ESO A/B
Llengua Catalana Carme Solé / Dolors Sugrañes
Llengua Castellana Puri Lobato / Sole Lombardero
Llengua Anglesa Quima Guinovart / Laura Martos
Ciències Socials Quim Quirós
Cultura I Valors Ètics Quim Quirós / Estefania Saval
Matemàtiques Jordi Català / Jordi Ferreres / Ruth Talarn / Silvia Sancho
Educació Física Paco Merchan / Fran Castro
Religió (voluntària) Montse Capafons
Empreneduria Cristina Monclús
Filosofia Margarita Hospital
Economia Jordi Ferreres / Jordi Català
Biologia I Geologia Mercé Segura
Física I Química Jovita Gordo
Tecnologia Manuel Rico
Música Marc Seguí
Llatí Xavi Morente
Informàtica Magda García / Alejandro Calvo
Visual I Plàstica Marc Anglès
Alemany Àngels Poblet
Arts Escèniques Andreu Gasull / Puri Lobato
4t ESO C/D
Llengua Catalana Carme Solé / Dolors Sugrañes
Llengua Castellana Carmen Silva / Sole Lombardero
Llengua Anglesa Laura Martos / Belen Villares
Ciències Socials Nuria Ventosa
Cultura I Valors Ètics Margarita Hospital
Religió (voluntària) Montse Capafons
Matemàtiques Silvia Sancho / Ruth Talarn
Educació Física Fran Castro
Empreneduria Cristina Monclús
Filosofia Margarita Hospital
Economia Jordi Ferreres / Jordi Català
Biologia I Geologia Mercé Segura
Física I Química Jovita Gordo
Tecnologia Manuel Rico
Música Marc Seguí
Llatí Xavi Morente
Informàtica Magda García / Alejandro Calvo
Visual I Plàstica Marc Anglès
Alemany Àngels Poblet
Aula Oberta
Montse Capafons
Fran Castro
Magda García
Laura Martos
Montse Sarramona
Marc Seguí
Luisfer Turrens
Tere Zaplana
SIEI
Àlex Montagut
Lucía Pagan
Roser Solsona
Josep L. Peñalver
Tere Zaplana
1r Batxillerat
Llengua Catalana Joan Castellano
Llengua Castellana Bárbara Carrasco
Llengua Anglesa Desireé Llorca
Educació Física Paco Merchan
Filosofia Margarita Hospital
Física Magda García
Ciències De La Terra Alberto Berenguer
Biologia Mercé Segura
Dibuix Tècnic Adolf Quetcuti
Química Jovita Gordo
Tecnologia Industrial Alejandro Calvo
Matemàtiques Rubén Albiol
Economia I Org. Empresa Jordi Ferreres
Literatura Universal Sole Lombarddero
Grec Xavi Morente
Història Contemporània Marisa Rodríguez
Llatí Xavi Morente
Matemàtiques Aplicades CCSS Estela Martínez
Alemany Àngels Poblet
Ciències Del Món Contemporani Luis Fernando Turrens
Psicologia Josep Lluís Peñalver
2n Batxillerat
Llengua Catalana Bernat Miró
Llengua Castellana Puri Lobato
Llengua Anglesa Eugenia Gómez
Història De La Filosofia Margarita Hospital
Història D’espanya Roser Merlos
Física Magda García
Ciències De La Terra Mercé Segura
Biologia Roberto Albalat
Dibuix Tècnic Adolf Quetcuti
Química Frederic Roquet-Jalmar
Tecnologia Industrial Montse Sarramona
Matemàtiques Estela Martínez
Economia I Org. Empresa Marisol Próspero
Literatura Catalana Dolors Sugrañes
Geografia Marisa Rodríguez
Literatura Castellana Rosa Palau
Grec Xavi Morente
Història De L’art Marisa Rodríguez
Llatí Xavi Morente
Matemàtiques Aplicades CCSS Rubén Albiol