Projecte Hort

L’hort ecològic és un projecte de Centre amb l’objectiu fonamental d’educar en uns valors de progrés sostenible, de respecte a la natura, de socialització de l’entorn i de treball en equip.

És un projecte que afecta a bona part del currículum de l’alumne, especialment Ciències Naturals, Llengua i comunicació, Matemàtiques, Socials, Tecnologia i Educació Visual i Plàstica. L’hort ecològic no només afavoreix l’adquisició d’aquests valors esmentats si no que permet el coneixement d’una realitat rural i agrària que es va perdent poc a poc i que és generadora d’uns valors rics i propis

OBJECTIUS FONAMENTALS

  • Aprofundir en la cultura de la sostenibilitat i la cultura de la terra.
  • Produir aliments segurs, de qualitat i respectuosos amb el medi ambient.
  • Potenciar el treball comunitari, el diàleg, la cooperació i responsabilitat.
  • Afavorir la convivència i l’intercanvi de coneixements entre generacions diferents.
  • Construir un entorn social i un estil de vida més saludable.
  • Aplicar noves tecnologies que permetin una major eficàcia ecològica.