Experiments amb mètode científic.

Reacció amb despreniment de gasos.