Instal·lacions

L’edifici actual té els següents espais:

 • 31 aules de grup-classe
 • 7 espais o aules polivalents (Aula oberta, diversitat, aula taller, atencions en petit grup, aula d’acollida)
 • 1 aula doble de dibuix
 • 4 espais o aules polivalents de Visual i Plàstica
 • 4 laboratoris (2 de ciències, 1 de física i 1 de química).
 • 2 aules taller tecnologia.
 • 1 aula de música.
 • 2 aules d’informàtica.
 • 1 Hort.
 • 1 gimnàs i pistes esportives
 • 1 àmplia biblioteca.
 • 14 departaments
 • 2 patis, un per primer de la ESO i un per 2n, 3r i 4t.

No és només un edifici, és un espai viu on els alumnes aprenen, es relacionen, es formen personal i intel·lectualment i adquireixen aprenentatges significatius. Un lloc on podran viure noves experiències que contribuiran a formar l’alumen en tots els àmbits.

Entrada:

Laboratori de Biologia:
Laboratori de Física i Química:
Tallers de Tecnologia:
Aules d’informàtica:
Hort:
Gimnàs:
Biblioteca:
Patis: