Erasmus + “Les jeunes européens qui font l’histoire” (2016-2019)

ERASMUS + “LES JEUNES EUROPÉENS QUI FONT L’HISTOIRE” (2016-2019):

Des del curs 2016-2017 fins al curs 2019-2020 el nostre centre va participar en el projecte Erasmus+ anomenat “Les jeunes européens qui font l’histoire” en el qual els alumnes van poder treballar i reflexionar amb estudiants de diferents països europeus (França, Alemanya, Itàlia i Lituània) al voltant del compromís que tenien els joves europeus que van patir la Guerra civil i la 2a Guerra mundial i els joves actuals. Per tal de realitzar aquesta tasca es va treballar en tres grups diferents: el documental, el cineclub i el teatre i per poder tirar endavant tota la feina es van realitzar les mobilitats següents:

2016-2017

Viatge a Lituània: primera trobada de professors per endegar el projecte i segona trobada amb alumnes del grup de documental per posar en comú el context històric, redactar el guió i preparar les entrevistes.

Viatge a Portogruaro: mostra de teatre, reunió de professors per tal d’organitzar les activitats del següent curs i, per part dels alumnes del documental van fer la presentació dels testimonis i de les entrevistes.

2017-2018

Setmana Erasmus + Olivar Gran: tallers de teatre, presentacions orals de les pel·lícules a càrrec dels alumnes i gravació dels escenaris de la guerra civil i enregistrament de les entrevistes a alguns testimonis.

Viatge a Düsseldorf: mostra de teatre, reunió de professors per tal d’organitzar les activitats del següent curs i, per part dels alumnes del documental es va dur a terme una reflexió del compromís des del bàndol feixista i la gravació amb el testimoni alemany.

2018-2019

Jornades Erasmus + Olivar Gran: reunió de professors per organitzar les activitats de la trobada a Toulouse que posarà fi al projecte.

Viatge a Toulouse: projecció del documental final, mostra de teatre i festival de cinema.