SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR CURS 2020-21

Alumnes del centre que ja gaudien del transport escolar

Segons ens informa el Consell comarcal de l’Alt Empordà, que és qui gestiona el transport escolar, les famílies que durant el curs 2019-2020 ja gaudien de transport escolar hauran d’omplir la sol·licitud online, com ho han fet altres vegades. Aquestes famílies rebran un sms amb l’enllaç per omplir la sol·licitud.

Sol·licitud online

El termini per omplir la sol·licitud online serà fins al 29 de maig inclòs.

Alumnes nous al centre

Pel que fa els alumnes que siguin nous, aquests hauran de fer la sol·licitud en el període de matrícula. Un cop admesos, després del procés de preinscripció, des del centre s’enviarà un correu amb la documentació que caldrà portar en el moment de la matrícula.