Equip docent 2n batxillerat

Equip docent

 

Tutora: Mònica Pujol

2n BTX A
Llengua catalana Mònica Pujol
Llengua castellana Pablo Pavía
Llengua anglesa Visi Alaminos
Història de la Filosofia Àngel Rodríguez
Història d’Espanya Toni García

Equip docent

 

Tutor: Pablo Pavía

Tutora: Fanny Jacquot

2n BTX B
Llengua catalana Mònica Pujol
Llengua castellana Pablo Pavía
Llengua anglesa Visi Alaminos
Ll. francesa (Batxibac)  Fanny Jacquot
Història de la Filosofia Angel Rodríguez
Història d’Espanya Toni García

 

Tutora: Visi Alaminos

2n BTX C
Llengua catalana Mònica Pujol
Llengua castellana Pablo Pavía
Llengua anglesa Visi Alaminos
Història de la Filosofia Angel Rodríguez
Història d’Espanya Toni García

MODALITAT CIENTÍFIC TECNOLÒGIC 

 

Matemàtiques II Jaume Carrascosa
Biologia II Anna Font
Química II Anna Ros
Física II Olga Coll
Ciències de la Terra II Sabina Dalmau
Tecnologia Industrial II Jordi Rigall
Dibuix Tècnic II Cèlia Sors

MODALITAT C.SOCIALS HUMANÍSTIC

 

Llatí II Montse Giménez
Matemàtiques C.S. II Ferran Baró
Economia Empresa II Carles Cano

Àlex Martín

Geografia-grup 1 Xavi Prats
Geografia-grup 2 Joan C. Cortés
Història de l’Art Montse Estruch
Literatura Catalana Roser Aguado
Psicologia/Sociologia Albert Homs
 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

BATXIBAC

 

Història de França II Sandra Feixas
Literatura Francesa II Rosa Serra