El professorat del curs 2020-21

PROFESSORAT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA/DIBUIX TÈCNIC

CÈLIA SORS CAP SEMINARI

PROFESSORA EVP 2n ESO

PROFESSORA DIBUIX TÈCNIC 1r I 2n BTX

ÀNGELS ALSINA PROFESSORA EVP 1r ESO

PROFESSORA EVP 4t ESO

PROFESSORAT DE MÚSICA

ROSAMARIA ABELLA CAP DEPARTAMENT

PROFESSORA MÚSICA 3r ESO

PROFESSORA MÚSICA 4t ESO

PROFESSORA ARTS ESCÈNIQUES 4t ESO

NATÀLIA MAURICI TUTORA 3r D ESO

PROFESSORA MÚSICA 1r ESO

PROFESSORA MÚSICA 3r D ESO

PROFESSORA ARTS ESCÈNIQUES 4t ESO

PROFESSORAT D’EDUCACIÓ FÍSICA

JOSEP M. PONS CAP SEMINARI EF

TUTOR 1r BTX B

PROFESSOR EF 3r ESO

PROFESSOR EF 1r BTX

LLUÍS TORRENT PROFESSOR EF 2n ESO

PROFESSOR EF 4t ESO

MARC PERXAS TUTOR 1r C ESO

PROFESSOR EF 1r ESO

PROFESSOR OPTATIVES EF 3r E ESO

PROFESSOR EF 4t E ESO