Presentació

L’INS Miquel Tarradell és un centre públic d’atenció educativa preferent situat al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.

L’INS Miquel Tarradell es crea el curs 1996-97, i en l’actualitat, té assignades dues línies d’ESO i una línia de Batxillerat (modalitats: científica, tecnològica i humanística).

Des del curs 2003-2004, el centre també imparteix cicles formatius de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. En un primer moment, l’oferta de cicles formatius era el CFGS d’Integració Social amb una línia al matí i dues línies a la tarda. Aquesta oferta s’ha anat ampliant al CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència amb una línia al matí i una a la tarda a partir del curs 2004-2005, i posteriorment al CFGS d’Educació Infantil, el curs 2007-2008 amb dues línies a la tarda.

El nostre institut manté una relació de cooperació amb el CEIP Milà i Fontanals. D’una banda, compartim espais (pati, teatre i menjador); de l’altra, duem a terme una unificació d’objectius i metodologies, mitjançant una coordinació estable i continuada, que permet enfocar una línia educativa dels 3 fins als 18 anys.

La proposta educativa de l’INS Miquel Tarradell persegueix la formació integral de l’alumnat i el seu desenvolupament en les dimensions personal, social i professional, des d’un conjunt de valors que inclou:

  • La promoció de la llibertat individual a partir de l’exercici de l’esperit crític i la responsabilitat, del gaudi de la feina ben feta i l’esforç personal i col·lectiu
  • L’estimulació de la convivència a partir de la solidaritat, la participació, el diàleg i el respecte.