STEAM

PROJECTE STEAM INS MIQUEL TARRADELL

L’institut, al curs 2017/2018 va engegar un projecte que suposa un tractament de forma integrada dels continguts de les matèries de Tecnologia, Matemàtiques, Ciències naturals i Visual i plàstica. Vam començar amb els grups que feien 1r d’ESO i va anar pujant cada curs.

Al curs 2018/2019 el Departament d’Ensenyament va crear el programa #STEAMcat amb l’objectiu de fomentar l’interès vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques i fomentar la creativitat mitjançant l’art i el disseny 

per incrementar la presència de dones i d’alumnat socialment desfavorit en els estudis i professions cientificotecnològiques entre l’alumnat de primària i secundària.

A la convocatòria s’hi van presentar 111 centres de Catalunya, el s quals havien de presentar un avantprojecte explicant com es treballen aquests conceptes al centre i els objectius que es plantegen. D’entre aquests centres se’n van seleccionar 50, entre ells el nostre institut.

Els centres seleccionats porten a terme un projecte de centre STEAM durant tres cursos. El Departament d’Ensenyament proporciona formació, assessorament i recursos pel desenvolupament i aplicació del projecte i també fomenta el treball en xarxa entre els centres que hi participen, universitats i empreses properes als centres.

A través d’aquest programa Ensenyament pretén promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat que hi participi.

 

L’alumnat, adquireix saber a través d’accions sobre la realitat. Per tant, s’ha de dissenyar un context d’aprenentatge de forma que els coneixements estiguin més connectats amb la realitat. Utilitzem contextos i reptes per resoldre problemes, per aconseguir-ho han d’assolir i desenvolupar destreses que més tard podrà aplicar a un altre context. D’aquesta manera l’alumnat veu la necessitat d’aplicar els coneixements i habilitats propis de cada matèria de forma conjunta, com a la vida real. 

 

Participem en alguns dels projectes de barri que responen a les necessitats de l’alumnat. A més, implementem els següents tallers i activitats ofertes per diverses entitats: Taller STEM per 2n cicle (Cooperativa Reflexes), participem en el programa “STEAM a les aules“, oferit pel Consorci d’educació, “STEM amb tu” oferit per Associació de Dones Investigadores i Tecnològiques a Catalunya i col·laborem amb la cooperativa COLECTIC que ens proporciona eines per desenvolupar l’autonomia en l’àmbit tecnològic.

 

Al curs 2019/2020, 1r, 2n i 3r d’ESO treballen les STEAM com una nova matèria i per franges, de forma que l’alumnat se n’adoni de la importància d’aprendre els continguts proposats d’una forma especial. D’aquesta manera proporcionem un context emocionant que fomenta la creativitat i que resulta molt motivador. S’utilitza una metodología productiva, de forma que al final de cada trimestre es porta a terme una activitat concreta relacionada amb les matèries de l’àmbit. Durant la seva construcció o execució, s’aplicaran diverses estratègies tant per fer als estudiants conscients del procés d’aprenentatge com pel que el docent pugui regular dit procés. 

El fil conductor dels continguts prioritzats són:

 

  • A 1r d’ESO, la hipotètica situació d’haver d’anar a viure a una illa deserta,  “Marxem a una illa deserta. Sobreviurem?”

  • A 2n d’ESO, petits projectes com: “En quin entorn vivim”, “Programen!” i “Vida i mort d’un iogurt de llimona”

  • A 3r d’ESO, “El circ”