Sol·licitud de certificats i títols per alumnat de 2n curs matriculat al centre el curs 2020-21

En haver finalitzat el cicle formatiu (totes les UF que componen el cicle) es pot tramitar el títol oficial i el certificat d’estudis complert del mòdul.

PRIMER PAS. Caldrà que feu cita prèvia per a tramitar el títol i recollir el certificat d’estudis a secretaria. El període per a fer el tràmit és del 18 de juny al 28 de juny.  Podreu fer la cita prèvia com a mínim amb 24h d’antelació.

Aplicatiu de cita prèvia (Clica aquí)

Alumnes de CFGS TEI i CFGS TIS, preferiblement demaneu cita els dies 18, 21, 22 i 23 de juny.  Alumnes de CFGM TAPSD, preferiblement demaneu cita els dies 23,25 i 28 de juny

 

SEGON PAS. Abans de la cita , a fi que el tràmit sigui àgil i estalvieu cues, cal que tingueu preparat:

 

    • Document DNI / NIE original i  1 fotocòpia.
    • En cas de bonificació de taxa de títol haureu de portar el document original que acredita la bonificació o exempció i 1 fotocòpia . Els motius de bonificació són família nombrosa (general / especial); família monoparental ; certificat de discapacitat >33%  i víctimes de terrorisme
    • Haureu de portar emplenat i imprès el full de sol·licitud de títol
    • Tingueu en compte que haureu de fer un pagament al banc per a tramitar el títol el mateix dia. El tràmit el fareu a una entitat bancària i necessitareu una targeta bancària per a poder fer el pagament.  Podeu consultar les taxes de preu públic d’expedició de títol aquí 
    • MOLT IMPORTANT: En cas que l’alumne/a autoritzi a una altra persona a fer el tràmit, cal que la persona que vingui porti l’autorització signada original  ( no és vàlida la fotocòpia ).

A fi d’evitar possibles aglomeracions, recomanem que vingueu a fer el tràmit de forma individual sense acompanyants.