Poètica en temps convulsos (4t ESO)

I tot arriba, sembla que ens desconfinen i els confinats de 4t d’ESO ens acomiadem de vosaltres amb aquest que ha

estat l’últim dels nostres treballs de “Poètica en temps convulsos” (encara que això de la poètica i dels temps

convulsos pot no tenir fi)