Matrícula de continuïtat a cicles formatius pel curs 2021-22

Matrícula de continuïtat adreçada a :

  • Alumnat matriculat a 1r curs durant el curs 2020-21 , que no ha estat baixa de l’institut durant el curs 2020-21, i que cursarà 2n curs a l’INS Miquel Tarradell . La matrícula de continuïtat és pel mateix estudi i torn.
  • Alumnat matriculat a 1r curs durant el curs 2020-21, que repeteix 1r curs no per causa d’absentisme, i el/la tutor/a li ha comunicat que se li reserva plaça per al curs 2021-22 a l’INS Miquel Tarradell. La matrícula de continuïtat és pel mateix estudi i torn.
  • Alumnat matriculat a 2n curs durant el curs 2020-21 , que no ha estat baixa de l’institut  durant el curs 2020-21, i que té unitats formatives pendents o bé el mòdul de FCT. La matrícula de continuïtat és pel mateix estudi i torn.

Termini: Del 22 de juny al 2 de juliol

 

Pas 1. Llegiu el dossier informatiu sobre la matrícula de continuïtat corresponent a l’estudi.

Pas 2. Ompliu el formulari de matrícula corresponent a l’estudi.

Per accedir al formulari necessiteu disposar d’un compte @instarradell.cat. Caldrà que accepteu fer la còpia al vostre propi drive per a editar-lo.

Pas 3. Prepareu la documentació i envieu-la al correu electrònic

CFGM Atenció a persones en situació de dependència
DOCUMENT 1 Descarregueu el formulari de matrícula en .pdf
DOCUMENT 2 Justificant de pagament (Rebut de la transferència o del caixer automàtic en cas de pagament usant el codi de barres)
Envieu-los en un únic correu a:

matriculatapsd@instarradell.cat

CFGS Educació infantil
DOCUMENT 1 Descarregueu el formulari de matrícula en .pdf
DOCUMENT 2 Document que permet la bonificació o exempció del preu públic (si escau)
DOCUMENT 3 Justificant de pagament (Rebut de la transferència o del caixer automàtic en cas de pagament  usant el codi de barres)
Envieu-los en un únic correu a:

matriculatei@instarradell.cat

CFGS Integració Social
DOCUMENT 1 Descarregueu el formulari de matrícula en .pdf
DOCUMENT 2 Document que permet la bonificació o exempció del preu públic (si escau)
DOCUMENT 3 Justificant de pagament (Rebut de la transferència o del caixer automàtic en cas de pagament usant el codi de barres)
Envieu-los en un únic correu a:

matriculatis@instarradell.cat