Recuperació de la presencialitat plena als estudis postobligatoris : Batxillerat i CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència

En concordança amb l’anunci publicat per part del Departament d’Educació sobre el retorn a la presencialitat plena per a alumnat d’estudis postobligatoris, a partir de dilluns 26 d’abril els grups de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència s’incorporen a la presencialitat plena en el seu horari de dilluns a divendres.