Matriculació d’alumnat nou

Matrícula d’alumnat nou a estudis postobligatoris

Una vegada admesos/es al centre a partir del procés de preinscripció heu de fer la matrícula al centre en el període establert. La matrícula es fa de forma presencial a l’institut en el període assignat amb cita prèvia .

CALENDARI

  • BATXILLERAT: El període de matriculació de batxillerat per als alumnes preinscrits amb plaça assignada és del del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ : El període de matriculació dels cicles de formació professional de grau mitjà per als alumnes preinscrits amb plaça assignada és del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: El període de matriculació dels cicles de formació professional de grau superior per als alumnes preinscrits amb plaça assignada és del 19 al 23 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

PASSOS DEL PROCÉS DE MATRICULACIÓ

1r PAS- RESERVAR CITA PER A FER LA MATRÍCULA – Només per a matrícula d’alumnat admès. Només demaneu 1 cita prèvia per alumne/a. En cas que necessiteu més cites ja us les donarem a l’institut.
2n PAS – Llegiu el dossier de matrícula amb la documentació que haureu de dur i la informació sobre el preu i la forma de pagament. Podeu imprimir-lo i emplenar-lo per estalviar temps en el moment de la matrícula. Si sou menors d’edat porteu ja l’imprès signat per part del vostre pare/mare/tutor/a per estalviar desplaçaments.
3r PAS – Venir al centre a l’hora assignada amb la documentació necessària. Tingueu en compte.
  • Per evitar aglomeracions , veniu una sola persona per matrícula.
  • En cas que no hagueu fet el pagament prèviament, porteu targeta bancària per a poder fer el pagament al mateix dia i evitar desplaçaments.
  • Si autoritzeu a una altra persona per a fer la matrícula, la persona que vingui ha de dur l’autorització signada.
  • Recordeu de dur el títol o resguard de títol dels estudis que us possibiliten l’accés al cicle formatiu.
  • Si heu cursat parcialment els estudis anteriorment o voleu cursar els estudis de forma parcial, en la mateix cita us orientarem en el recorregut acadèmic

Un cop llegit el dossier de matrícula, si teniu més consultes o dubtes amb el procés de matrícula podeu fer-nos-les a consultesmatricula@instarradell.cat