Biblioteca

La biblioteca del centre resta oberta quatre tardes a la setmana per poder fer diferents activitats, estudi, tallers puntuals, cinefòrum, etc.
Horari, des de les 15,45 h a les 18,30 h, els dilluns, dimarts, dimecres, i dijous.