Sortida a la EDAR de Sant Feliu de Llobregat

pag2

Aquesta es una de les diverses sortides que hem pogut fer els alumnes del cicle de Química ambiental on vam poder veure en viu i en directe els diversos tractaments de depuració que rep l’aigua residual. Vam poder conèixer dades com la capacitat de tractament que té la EDAR, els diversos origens de l’aigua que arriba, els diversos processos de tractament que engloba tota la planta depuradora i els possibles destins finals de l’aigua.

Els monitors de la sortida ens van fer una introducció del volum d’aigua que va a parar a la EDAR així com dels diferents districtes de l’Area Metropolitana de Barcelona (AMB) d’on prové la mateixa.

Les aigües que arriben a la Depuradora de Sant Feliu són aigües de tipus domèstic o assimilable i de tipus industrial amb l’objectiu principal d’haver-hi millorat la seva qualitat en la sortida i de ser reutilitzada, ja sigui per ser retornada al medi o per altre tipus d’usos (determinants del tipus de tractament terciari) com l’agricultura o el reg de carrers.

Una de les característiques de les aigües residuals que arriben a la EDAR es que poden arribar-hi acompanyades per altre tipus de residus que són llençats per les pròpies persones o arrosegats per l’aigua com ara compreses, tovalloletes o altre tipus de residus que seràn eliminats segons la seva mida o composició.Per exemple, les tovalloletes seràn extretes de l’aigua en el pretractament ja sigui en el pou de graves o en els cargols d’Arquímedes i en canvi, per la diferencia en la seva composició els olis, greixos i sorres que arriben s’extrauran amb un desarenador/desgreixador.

No obstant, el més important per a mi personalment d’aquesta sortida es el fet d’haver pogut augmentar els meus coneixements sobre un dels credits que estudiem en aquest cicle i haver vist els processos de tractament que previament havien estudiat a clase.

Tania