Organigrama

Organigrama de govern (consell escolar):

organigrama de govern

Carrecs directius
 • Director: Tomàs Vera
 • Cap d’Estudis: Santiago García-Carpintero
 • Coordinadora Pedagògica: Chelo Quiroga
 • Secretària: Núria Abancó
 • Cap d’Estudis Adjunt: Carmen Dolón

 

Organigrama de gestió:

Páginas desdepec_merce_rodoreda_2015_10_13 (2).pdf_Página_2

Coordinacions i tutories tècniques:
 • Coordinadora de 1r i 2n d’ESO: Ermelinda Saavedra
 • Coordinadora de 3r i 4t d’ESO: Yolanda Fernández
 • Coordinadora de Batxillerat: Lina Zamora
 • Coordinadora d’activitats i serveis: Laura de Batlle
 • Coordinador d’Informàtica: Pablo Mariña
 • Coordinador de Prevenció de riscos laborals: Santi Jiménez
 • Coordinadora Lingüïstica, interculturalitat i cohesió social: Rosa Borràs
 • Responsable pàgina web i Moodle: Grego Jiménez
 • Responsable biblioteca, prog. PUNTEDU i arxiu: Lina Zamora
 • Responsable de Mediació: Ana Ruano
 • Responsable Pla d’Esports: Laura de Batlle
 • Responsable Pla de Llengües Estrangeres: Eduard Riol
 • Responsable de Parelles Lingüístiques: Rosa Borràs
 • Tutora d’alumnes en UEC: Ana Ruano
 • Responsable de la coral: Josep Maria Mayol
 • Responsable de teatre: Lina Zamora
 • Responsable del Grup de Solidaritat: Rosa Borràs
 • Responsable de Coeducació: Montse Martín
 • Responsable de l’arxiu digital de fotografies: Santi Jiménez
 • Responsable del Projecte Tàndem: Rosa Aldabó
 • Responsable del Projecte d’Aprenentatge-Servei: Carmen Hoyas

Organigrama de Departaments Didàctics:

Páginas desdepec_merce_rodoreda_2015_10_13 (2).pdf_Página_3

Caps de departament i seminari
 • Castellà: Ana Ruano
 • Català: Andreu Subirats
 • Ciències Experimentals: Flory Pérez
 • Ciències Naturals: Lourdes Targarona
 • Geografia i Història: Javier Arrimada
 • Educació Física: Laura de Batlle
 • Llengües Clàssiques: Lina Zamora
 • Llengües Estrangeres: Javier Gil
 • Matemàtiques: Maribel Martínez
 • Música: Josep Maria Mayol
 • Química Ambiental: Juan Guerra
 • Tecnologia: Ermelinda Saavedra
 • Visual i Plàstica: Susi Anechina