Organigrama

Organigrama de govern (consell escolar):

organigrama de govern

Carrecs directius
 • Director: Tomàs Vera
 • Cap d’Estudis: Santiago García-Carpintero
 • Coordinadora Pedagògica: Chelo Quiroga
 • Secretària: Lina Zamora
 • Cap d’Estudis Adjunt: Carmen Dolón
 • Cap d’Estudis Adjunt d’FP: Juan Guerra

Organigrama de gestió:

Páginas desdepec_merce_rodoreda_2015_10_13 (2).pdf_Página_2

Coordinacions i tutories tècniques:
 • Coordinadora de 1r i 2n d’ESO:Josep Maria Mayol
 • Coordinadora de 3r i 4t d’ESO: Yolanda Fernández
 • Coordinadora de Batxillerat:Nuria Guitián
 • Coordinadora d’activitats i serveis: Laura de Batlle
 • Coordinador d’Informàtica:Santi Jiménez
 • Coordinador de Prevenció de riscos laborals:Albert Vilagrassa
 • Coordinadora Lingüïstica, interculturalitat i cohesió social: Rosa Borràs
 • Responsable pàgina web i Moodle: Santi Jiménez
 • Responsable biblioteca, prog. PUNTEDU i arxiu: Lina Zamora
 • Responsable de Mediació: Ana Ruano
 • Responsable Pla d’Esports: Laura de Batlle
 • Responsable Pla de Llengües Estrangeres: Eduard Riol
 • Responsable de Parelles Lingüístiques: Rosa Borràs
 • Tutora d’alumnes en UEC: Ana Ruano
 • Responsable de la coral: Josep Maria Mayol
 • Responsable de teatre: Lina Zamora
 • Responsable del Grup de Solidaritat: Rosa Borràs
 • Responsable de Coeducació: Montse Martín
 • Responsable de l’arxiu digital de fotografies: Santi Jiménez
 • Responsable del Projecte Tàndem:Edu Riol
 • Responsable del Projecte d’Aprenentatge-Servei: Carmen Hoyas

Organigrama de Departaments Didàctics:

Páginas desdepec_merce_rodoreda_2015_10_13 (2).pdf_Página_3

Caps de departament i seminari
 • Castellà: Ana Ruano
 • Català: Andreu Subirats
 • Ciències Experimentals:Yolanda fernández
 • Ciències Naturals: Joana Martínez
 • Geografia i Història: Javier Arrimada
 • Educació Física: Laura de Batlle
 • Llengües Clàssiques: Lina Zamora
 • Llengües Estrangeres: Javier Gil
 • Matemàtiques: Juan Carlos Guallar
 • Música: Josep Maria Mayol
 • Seguretat i Medi Ambient: Eduard Martín
 • Administració i gestió: Carles Velasco
 • Tecnologia:Juan Luis Fernández
 • Visual i Plàstica: Susi Anechina