Proves d’accés a CF de Grau Mitjà

Tota la informació aquí (Departament d’Educació)
  • Aspirants exclosos a la llista provisional perquè no han acreditat els requisits de participació:
   • una fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Aspirants exclosos a la llista provisional per manca de documentació relativa al dret d’exempció o de bonificació de la taxa:
   • una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent
  • Aspirants que sol·liciten l’obtenció de puntuació complementària:
  • Aspirants que sol·liciten una o més exempcions de la prova:
   • documents justificatius corresponents

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

 • Llista definitiva d’admesos i exclosos i exempcions (publicació 19 de juny).
 • Realització de la prova: dijous 25 de juny de 2020.
  • En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.
  • Mesures de seguretat relatives a la realització de la prova: (properament).
  • Material específic per a la realització de la prova.
  • Horari de les proves
  • Distribució dels aspirants per aules.
 • Qualificacions provisionals (publicació 8 de juliol).
 • Reclamacions a les qualificacions (properament).
 • Qualificacions definitives (publicació 14 de juliol).
 • Emissió de certificats (publicació 14 de juliol). S’enviaran per coreu postal. No caldrà que el presentin a la preinscripció als CFGM ja que es creuaran les dades de les proves amb les del procés de preinscripció als CFGM.

Accés restringut a la Comissió avaluadora.